• Svensk Allmän Diskussion v19: Svenskar är snoppmänniskor
    19,752 replies, posted
[QUOTE=KillerTele;33370817]Jag försöker ladda upp sälsynta låtar till youtube men skiten blockerar dem!![/QUOTE] Typ, låtar som bara kan se om det är sälar framför dom?
ja, exakt sånna, men youtube gillar inte sälar så det går inte :(
Tror dock inte att Sveriges Ma B motsvarar vår kort matematik. Dessa kurser har jag tagit [QUOTE]1. Uttryck och ekvationer (MAB 1) Kursen strävar till att ge de studerande en vana att använda matematik när det gäller att lösa vardagliga problem och att lära dem att lita på sin matematiska förmåga. Kursen tar upp linjära samband, proportionalitet och polynomfunktioner av andra graden. De studerande får befästa sin förmåga att lösa ekvationer och lära sig att lösa ekvationer av andra graden. 2. Geometri (MAB 2) Under kursen får de studerande träna sig att göra iakttagelser och dra slutsatser om geometriska egenskaper hos figurer och kroppar, träna sig att rita plana figurer och tredimensionella kroppar. De studerande övar sig att lösa praktiska problem med hjälp av likformighet, Pythagoras sats, trigonometrin för rätvinkliga trianglar och geometriska metoder i koordinatsystemet. De studerande får lära sig att beräkna areor och volymer av figurer och kroppar. 3. Matematiska modeller (MAB 3) Kursen lär de studerande att se regelbundenheter hos fenomen och samband mellan fenomen i den reella världen samt att beskriva dessa med matematiska modeller. De studerande får vänja sig vid att bedöma olika modellers lämplighet och användbarhet. Kursen introducerar potens-, exponential- och logaritmfunktionen. 4. Matematisk analys (MAB 4) Kursen introducerar derivatan som ett mått på förändringshastigheten. De studerande undersöker förändringshastighet hos funktioner med hjälp av grafiska och numeriska metoder. De studerande får lära sig att undersöka polynomfunktioners förlopp med hjälp av derivatan och lära sig att bestämma det största och minsta värdet för en polynomfunktion i tillämpningsuppgifter. 5. Statistik och sannolikhet (MAB 5) Kursen vänjer de studerande att handskas med och tolka statistiskt material. De studerande får bekanta sig med hur räknare och datorer används i statistiska uppgifter. De studerande får bekanta sig med kombinatorik och sannolikhetslärans grunder samt normalfördelning. 6. Matematiska modeller II (MAB 6) Under kursen behandlas först linjära ekvationer med två variabler. De studerande får lära sig att lösa ekvationssystem och grafiskt lösa olikheter med två variabler samt att tillämpa detta på linjära optimeringsproblem i praktiska situationer. Kursen introducerar sedan talföljder. De studerande får lösa praktiska problem med hjälp av aritmetiska och geometriska talföljder och summor. FÖRDJUPADE KURSER 7. Ekonomisk matematik (MAB 7) Kursen presenterar begrepp som används i det ekonomiska livet, t.ex. index-, kostnads-, transaktions-, kredit- och skattekalkyler. De studerande får tillägna sig matematiska färdigheter som behövs för att kunna planera sin egen ekonomi. De studerande får bekanta sig med statistiska metoder och de matematiska grunderna för studier i företagsekonomi. [/QUOTE] Slipper man in på ett basår med detta?
Prov imorgon på kör o vilotider, sen teori b slutprov, och naturkunskap debatt om pålitliga källor till energi samt inlämmning i samma ämne. LE FUCK
Vad går du för linje, Muffin?
[QUOTE=KillerTele;33371004]Vad går du för linje, Muffin?[/QUOTE] Fordon transport, andra året :)
du vet i alla fall vad du vill bli då
jag är en sån där som får för mycket stötar
låter hett
Bartender d'ohoho
[QUOTE=PrusseluskenV2;33370970]Vet ni om Biltema Sverige har vridtindlar?[/QUOTE] vad.
[QUOTE=4NGRY MUFF1N;33371176]Fordon transport, andra året :)[/QUOTE] High five, jag går första året dock :D
posta en bild? ingen aning vad du pratar om
[QUOTE=KillerTele;33371545]High five, jag går första året dock :D[/QUOTE] Har ni det nya skolsystemet eller det gamla?
men
Orakad sedan oktober. Vilken fascinerande upplevelse. [img_thumb]http://i.cubeupload.com/isqyKR.jpg[/img_thumb]
[QUOTE=4NGRY MUFF1N;33371701]Har ni det nya skolsystemet eller det gamla?[/QUOTE] Nya, men jag tycker det är helt okej faktiskt.
[QUOTE=KillerTele;33371865]Nya, men jag tycker det är helt okej faktiskt.[/QUOTE] Vi va ju sista som fick det gamla, jämnför man det så har vi det jävligt chill.
[QUOTE=4NGRY MUFF1N;33372050]Vi va ju sista som fick det gamla, jämnför man det så har vi det jävligt chill.[/QUOTE] Jag ser inte så stor skillnad, annat än att man kan få något emellan G VG och MVG, vilket är bättre imo. Also tittade på din youtube kanal, du har bra musikstil :D
[QUOTE=4NGRY MUFF1N;33372050]Vi va ju sista som fick det gamla, jämnför man det så har vi det jävligt chill.[/QUOTE] Håller med, jag hade inte orkat byta från gamla till nya. Det nya är förvirrande, fast sen så börjar jag bli gammal nu också. D'ohoho.
Det nya är ju simpelt what
åh tack herregud för min klasslärare. Var just 1cm ifrån att inte få tillräkligt med kurser detta år. För att få studenten så måste vi ha 75 godkända kurser, jag hade alla kurser planerade och färdigt över hur jag skall göra dem med 14 kurser under de 3 första perioderna och 1 kurs den sista perioden (period 6). Men då vi fick ny rektor i år så bestämde hon sig för att på något sätt ändra systemet och inte låta kurser tagna i period 6 räknas som kurser, så jag skulle ha lämnats med 14 kurser. Men nu får jag gå en extra matte kurs i denna period för att få 75 kurser. so fucking relieved. hela min jävla framtid låg på den där sista kursen.
[QUOTE=KillerTele;33372194]Det nya är ju simpelt what[/QUOTE] Ah jag venne, kanske. Man vänjer sig väl! [editline]21st November 2011[/editline] Fast liksom, i det nya så är det ju svårare att få bättre betyg skulle jag gissa på, istället för tre solida så finns det två "mellanhinder" så att säga. MVG i allt i gamla systemet måste vara lättare att få än A i nya.
[QUOTE=jomt1234;33372251]Ah jag venne, kanske. Man vänjer sig väl! [editline]21st November 2011[/editline] Fast liksom, i det nya så är det ju svårare att få bättre betyg skulle jag gissa på, istället för tre solida så finns det två "mellanhinder" så att säga. MVG i allt i gamla systemet måste vara lättare att få än A i nya.[/QUOTE] Jag tänker mer att om man är nära på ett MVG, så kan man istället få ett B, vilket är bättre än VG
[QUOTE=booster;33370955]Tror dock inte att Sveriges Ma B motsvarar vår kort matematik. Dessa kurser har jag tagit Slipper man in på ett basår med detta?[/QUOTE] Mejla någon skola eller prata med den studievägledare
[QUOTE=JohanGS;33372446]Mejla någon skola eller prata med den studievägledare[/QUOTE] Skall mejla och fråga Umeå Uni, hade planerat att fara på basår där ändå (närmast var jag bor).
Elektrikerutbildning. Praktik 4 veckor. Vi är 14 stycken. Fem av oss fick ingen plats. Eftersom det är praktikperiod, är alla våra lektioner inställda. (Dock måste vi fortfarande vistas inom gymnasiets gränser, då det fortfarande räknas som skoltid, lål). Förra veckan var det TF2 all day erry' day, men denna veckan ska vi göra en webbsida åt något random företag.
kompisen hittade pappret på vad de svenska kurserna motsvarar [img]http://i146.photobucket.com/albums/r242/mrtweeby/001.jpg[/img] Jag har tagit Matematik C då. Phew
Jag går bara i högstadiet :<
[QUOTE=Confuzzed Otto;33372763]Jag går bara i högstadiet :<[/QUOTE] D'ohoho
Sorry, you need to Log In to post a reply to this thread.