[DK] Rusti.dk - Sleepers, Doorshare, AutoLocation, Startkit, CheatPunch!

net.connect 146.0.32.11:28300
www.Rusti.dk

If you’re not from Denmark, Sweden or Norway, or speak any of the languages, you’ll be banned.

Danish:
Information:
Der er plads til 100 spillere på vores server. Den er placeret i Tyskland indtil videre, men bliver nok snart flyttet til en mere central placering, så vores Norske og Svenske spillere også får en god ping.
Serveren er ikke altid stabil, det skyldes sjældent noget, som vi fra Rusti.dk kan gøre noget ved. Husk på at spillet stadig er i alpha.

Airdrops:
Der er chance for airdrops så snart der er over 15 online.
De kan kun komme imellem kl 11-17 ingame tid.
Hvis der kommer et airdrop er der 3 ingame dage cooldown før det næste kan komme.
Admins sætter ikke airdrops igang, det sker kun automatisk.

Plugins:
Kits
Chat historie
Notifikation om hvem du har dræbt
Onlineliste
Privatbeskeder
Doorshare
Live Map

Plugin kommandoer:
/share Brugernavn | /unshare Brugernavn – Del adgang til alle dine dører med dine venner, så de ikke længere behøver at skrive en adgangskode.
/kit starter | /kit start – Starter giver en gratis stone hatchet og en sovepose, kan bruges hvert 45. minut. Start giver 500 træ, en 9mm Pistol og noget ammo, kan kun bruges 1 gang.
/location – Få oplyst dine koordinater på mappet.
/pm “Brugernavn” “Din besked” – Send en privatbesked til en person på serveren.
/re “Din Besked her” – Besvare den sidste persone som har skrevet en privatbesked til dig.
/players – Se hvem og hvor mange der online.
/history – Se de sidste beskeder skrevet i chatten.
/help – Viser alle kommandoer du kan bruge.
*Når du skriver en kommando er der forskel på store og små bogstaver.
Eksempel: Hvis personens brugernavn er “BRUGERNAVN”, så vil “brugernavn” ikke virker, du skal skrive alle bogstaverne med stort
*Du behøver ikke at skrive hele brugernavnet hvis der ikke er andre online som hedder noget med de samme første bogstaver.
Eksempel: /pm BRU “Besked” virker, hvis der ikke er andre som starter med BRU.

Regler:

 1. Ikke udnyt exploits/bugs i spillet, som der giver dig en unfair fordel. For eksempel suicide baser, baser inde i sten eller barricade/pillar climb.
 2. KoS er ikke imod vore reglement, men går man bevidst og slår flok ihjel for at skade spillertallet på vores server, så kan det ende med udvisning.
 3. Hold sproget i chatten til Dansk, Norsk eller Svensk – Skriv kun Engelsk hvis i har problemer med at forstå en sætning

English, Google Translate:
Information:
There are 100 players on our server. It is located in Germany so far , but will probably soon be moved to a more central location so our Norwegian and Swedish players also get a good ping .
The server is not always stable , it is because rarely something that we from Rusti.dk can do something about . Keep in mind that the game is still in alpha.

Airdrops:
There is a chance airdrops as soon as there are more than 15 online.
They can only get between 11-17 ingame time.
If there is an airdrop are 3 ingame days cool down before the next can get .
Admins prejudice airdrops started, it only happens automatically.

Plugins:
Kits
Chat history
Notification of whom you have killed
Online List
Private Messaging
Doors Hare
Live Map

Plugin commands:
/ share Username | / unshare Username - Share access to all your suppliers with your friends so they no longer need to enter a password.
/ kit starter | / kit start - Starts provides a free stone hatchet and a sleeping bag can be used every 45 minute. Start giving 500 tree, a 9mm pistol and some ammo , can be used only 1 time.
/ location - Finding out your coordinates on the map.
/ pm " Username " " Your message " - Send a private message to someone on the server.
/ re " Your Message Here" - Answering the last persone who has written a private message to you.
/ players - see who and how many are online.
/ history - View the last posts in the chat.
/ help - Displays all the commands you can use .

 • When you type a command are case insensitive .
  Example: If the person’s username is " USERNAME " , then “username” does not work, you have to write all the letters with large
 • You do not need to type the entire user name if there is no other online called something with the same first letters.
  Example: / pm BRU " Message " works if there are no other starting with the BRU .

Rules:

 1. Don’t take advantage of exploits / bugs in the game that gives you an unfair advantage . For example, suicide bases , bases inside the stone or barricade / pillar climb .
 2. KoS is not against our regulations, but is a conscious and states flock to death to harm the player number on the server, so it can end with expulsion.
 3. Keep the language in the chat to Danish , Norwegian or Swedish - Write only English if you have trouble understanding a sentence

Bump.

Bump