Gmod server error (DarkRP)

When i start my gmod server it gives me this error

I think its one of these jobs in jobs.lua (The job names and description are in polish) :

*TEAM_CHIEF = DarkRP.createJob(“FBI”, {
color = Color(20, 20, 255, 255),
model = {
“models/fbi_pack/fbi_01.mdl”,
“models/fbi_pack/fbi_02.mdl”,
“models/fbi_pack/fbi_03.mdl”,
“models/fbi_pack/fbi_04.mdl”,
“models/fbi_pack/fbi_05.mdl”,
“models/fbi_pack/fbi_06.mdl”,
“models/fbi_pack/fbi_07.mdl”,
“models/fbi_pack/fbi_08.mdl”,
“models/fbi_pack/fbi_09.mdl”,
},
description = [[FBI jest oddziałem pomagającym policjantom oraz ich dowódcą.
Koordynuj siłę policji aby wprowadzać prawa.
Uderz gracza swoją pałką aresztowania, aby go aresztować.
Jako nauczkę uderzaj graczy pałką elektryczną.
Możesz używać broni do otwierania drzwi graczy, jeśli są poszukiwani.
Wpisz /wanted <imię> aby uprzedzić mieszkańców kto jest kryminalistą.
Wpisz /jailpos aby ustawić miejsce więzienia.]],
weapons = {“arrest_stick”, “unarrest_stick”, “m9k_deagle_drp”, “stunstick”, “door_ram”, “weaponchecker”, “m9k_mp5_drp”},
command = “fbi”,
max = 2,
salary = GAMEMODE.Config.normalsalary * 1.67,
admin = 0,
vote = true,
hasLicense = true,
chief = true,
ammo = {
[“pistol”] = 120,
}
})
TEAM_MAYOR = DarkRP.createJob(“Burmistrz”, {
color = Color(150, 20, 20, 255),
model = “models/player/breen.mdl”,
description = [[Burmistrz miasta tworzy prawa aby i nim rządzi.
Jeśli jesteś Burmistrzem możesz tworzyć i akceptować uwagi.
Wpisz /wanted <imię> aby uprzedzić mieszkańców kto jest kryminalistą.
Wpisz /jailpos aby ustawić miejsce więzienia.
Wpisz /lockdown aby wprowadzić stan wyjątkowy miasta.
Każdy musi być w środku w czasie stanu wyjątkowego.
Policja patroluje obszar.
/unlockdown kończy stan wyjątkowy]],
weapons = {“arrest_stick”, “unarrest_stick”, “stunstick”, “weaponchecker”},
command = “burmistrz”,
max = 1,
salary = GAMEMODE.Config.normalsalary * 1.89,
admin = 0,
vote = true,
hasLicense = false,
mayor = true
})
TEAM_CAR = DarkRP.createJob(“Diler Samochodów”, {
color = Color(20, 150, 20, 255),
model = “models/player/barney”,
description = [[Sprzedajesz samochody dla zysku.]],
weapons = {},
command = “car”,
max = 1,
salary = GAMEMODE.Config.normalsalary,
admin = 0,
vote = false,
hasLicense = false
})
*

I need to see the actual line the error is on, which is line number 49 of jobs.lua. Use something like notepad++ to see the line numbers


"models/fbi_pack/fbi_09.mdl",

You dont need the , on the last model.

Remove the parentheses here:[LUA] ammo = {
[“pistol”] = 120,
}
})
[/LUA]
You’re ending the code prematurely.

Sadly, still doesn’t work.

[editline]1st June 2014[/editline]

I use notepad++,
The line 49 is on the policeman job, wich is not included here.
but it’s on the line of ammo.
But if it’s 49th from the start of the “tutorial”, then it’s the start of FBI job, wich is named TEAM_CHIEF.

[editline]1st June 2014[/editline]

I used that for police job (not included here) and it works fine,
but when i made the car dealer job, the error started to show up.

Need to see the line for the policeman job, line 49

 • TEAM_POLICE = DarkRP.createJob(“Policjant”, {
  color = Color(25, 25, 170, 255),
  model = {
  “models/humans/nypd1940/male_01.mdl”,
  “models/humans/nypd1940/male_02.mdl”,
  “models/humans/nypd1940/male_03.mdl”,
  “models/humans/nypd1940/male_04.mdl”,
  “models/humans/nypd1940/male_05.mdl”,
  “models/humans/nypd1940/male_06.mdl”,
  “models/humans/nypd1940/male_07.mdl”,
  “models/humans/nypd1940/male_08.mdl”,
  “models/humans/nypd1940/male_09.mdl”
  },
  description = [[Jako policjant musisz chronić obywatelów.
  Masz łapać złoczyńców i chronić niewinnych.
  Uderz gracza swoją pałką aresztowania, aby go aresztować.
  Jako nauczkę uderzaj graczy pałką elektryczną.
  Możesz używać broni do otwierania drzwi graczy, jeśli są poszukiwani.
  Tą bronią możesz także odmrażać rzeczy graczy (jeśli włączone).
  Wpisz /wanted <imię> aby uprzedzić mieszkańców kto jest kryminalistą.]],
  weapons = {“arrest_stick”, “unarrest_stick”, “m9k_colt1911_drp”, “stunstick”, “door_ram”, “weaponchecker”},
  command = “cp”,
  max = 4,
  salary = GAMEMODE.Config.normalsalary * 1.45,
  admin = 0,
  vote = true,
  hasLicense = true,
  ammo = {
  [“pistol”] = 120,
  } <-- line 49
  })*
  I don’t get it…

Remove the comma after at the end of [“pistol”] = 120,

 1. it’s not line 49
 2. it doesn’t help

[editline]3rd June 2014[/editline]

God, everyone, I’m closing this post, i was such a n00b… jesus…
I tried to delete one job and then another, and then i saw frickin this… god i’m such an idiot:
TEAM_MEDIC = DarkRP.createJob(“Lekarz”, {
color = Color(47, 79, 79, 255),
model = “models/players/kleiner.mdl”,
,
description = [[Ze swoją medyczną wiedzą leczysz mieszkańców miasta.
Bez Lekarza, ludzie nie mogą być leczeni.
Klikając LPM trzymając apteczkę leczysz graczy.
Klikając rpm trymając apteczkę leczysz siebie.]],
weapons = {“med_kit”},
command = “medic”,
max = 2,
salary = GAMEMODE.Config.normalsalary,
admin = 0,
vote = false,
hasLicense = false,
medic = true
})

I will just think what’s wrong with people while they don’t understand what i did wrong.